Περιπατητικό Μονοπάτι Ε4

Περιπατητικό Μονοπάτι Ε4

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 08:22
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 7, 2016, 06:17