Τηλεφωνικός κατάλογος Υπηρεσιών και προσωπικού

Πληροφορίες καταλόγου Υπηρεσιών και προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Η υπηρεσία μέσω του δικτυακού τόπου παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών επικοινωνίας με το προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Ο τηλεφωνικός κατάλογος του προσωπικού είναι διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου csv, σύμφωνα με την αλφαβητική ταξινόμηση του προσωπικού.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdhp-dm.gov.gr/domi/stoixeia.html
Δημιουργός Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Ντέμος Νικόλαος
Last Updated Μάιος 25, 2018, 10:11
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 14, 2016, 09:53