ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΠΙΔ 2019

ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Σ. ΤΕΣΣΕΡΩΝ (4) ΝΠΙΔ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ΙΕΠ, ΙΤΥΕ-Διόφαντος)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΙΔ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΣΙΩΤΗΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 1, 2019, 12:08
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 1, 2019, 12:06