Πίνακας παρακολούθησης υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 - Μηνός Ιουλίου 2015

Πίνακας παρακολούθησης υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 - Μηνός Ιουλίου 2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.penteli.gov.gr
Δημιουργός Καπετσώνη Βασιλική
Υπεύθυνος Συντήρησης Μπούσια Ιώαννα
Last Updated Αύγουστος 28, 2015, 06:48
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 06:45