Πίνακας συλληφθέντων διακινητών μη νομίμων μεταναστών από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές ανά υπηκοότητα

Αφορά αλλοδαπούς ή ημεδαπούς που έχουν συλληφθεί για διακίνηση μη νομίμων μεταναστών από τις Αστυνομικές και Λιμενικές αρχές της χώρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α.
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Σωτηρόπουλος
Last Updated Ιούλιος 6, 2020, 06:39
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 2, 2015, 06:57