Πίνακες Επιτυχόντων, Διοριστέων και Επιλαχόντων Δήμου Άργους - Μυκηνών

Περιέχει τις αναρτημένες Πράξεις Πινάκων Επιτυχόντων, Διοριστέων και Επιλαχόντων (Αποφάσεις Δημάρχου, Οικονομικής Επιτροπής, κ.λ.π.) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος "Διαύγεια"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Θεοχάρη Αγγελική
Υπεύθυνος Συντήρησης Καρανικόλας Χρήστος
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 12:25
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 11:57