Πϊνακες στοιχείων Προσωπικού Δήμου Πεντέλης

Πίνακες στοιχείων Προσωπικού Δήμου Πεντέλης όπως αποτυπώθηκαν στη κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ - Απογραφή 2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Δήμος Πεντέλης - Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού
Δημιουργός Κίκερη Αθανασία
Υπεύθυνος Συντήρησης Μπούσια Ιωάννα
Last Updated Αύγουστος 28, 2015, 07:52
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 07:38