Πίνακες Υλοποίησης Προϋπολογισμού έτους 2016

Πίνακες Υλοποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων έτους 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Last Updated Ιανούαριος 30, 2017, 10:54
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 10:52