Πληρωμές έργων του ΠΔΕ

Οι πληρωμές των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους για το έτος 2017.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Last Updated Ιούνιος 28, 2018, 07:29
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 28, 2018, 07:07