Λίστα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων – ΠΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Λίστα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων – ΠΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (http://academicid.minedu.gov.gr/)

Πεδία: Τίτλος, Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Εξάμηνα, Αριθμός Εισακτέων ανά έτος, Πλήθος ταυτοτήτων που έχουν εκδοθεί

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΔΕΤ Α.Ε.
Υπεύθυνος Συντήρησης helpdesk@academicid.grnet.gr
Last Updated Φεβρουάριος 3, 2017, 15:04
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 3, 2017, 14:58