Πράξεις Ισολογισμού-Απολογισμού Δήμου Άργους - Μυκηνών

Περιέχει τις αναρτημένες Πράξεις Ισολογισμού - Απολογισμού (Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου, κ.λ.π.) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος "Διαύγεια"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Θεοχάρη Αγγελική
Υπεύθυνος Συντήρησης Καρανικόλας Χρήστος
Last Updated Φεβρουάριος 17, 2017, 12:54
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 17, 2017, 12:34