Πράξεις Παραχώρησης Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων Δήμου Άργους - Μυκηνών

Περιέχει τις αναρτημένες Πράξεις Παραχώρησης Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων (Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου, κ.λ.π.) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος "Διαύγεια"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Θεοχάρη Αγγελική
Υπεύθυνος Συντήρησης Καρανικόλας Χρήστος
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 12:28
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 11:46