ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Πράξεις που αφορούν σε συγκρότηση συλλογικού οργάνου, ομάδας εργασίας, επιτροπής και ορισμός μελών τους.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%5B%22%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%22,%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22%5D&page=0&fq=organizationUid:%2252563%22&sort=recent
Δημιουργός Αγγελίδου Μαρίντα
Υπεύθυνος Συντήρησης Αγγελίδου Μαρίντα
Last Updated Φεβρουάριος 6, 2020, 09:51
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 20, 2017, 10:09