Πράξεις που αφορούν σε συλλογικό όργανο

Ορισμός επιτροπών και άλλων συλλογικών οργάνων της Υπηρεσίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/f/iatrodyplar
Δημιουργός Παναγιώτα Τσιαντούκα
Υπεύθυνος Συντήρησης Παναγιώτα Τσιαντούκα
Last Updated Φεβρουάριος 21, 2020, 11:04
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 21, 2016, 10:58