Πράξεις συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Πράξεις-αποφάσεις υπηρεσίας μας για συγκρότηση επιτροπής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.diaygeia.gov.gr
Δημιουργός Άννα Κυριακίδου
Υπεύθυνος Συντήρησης Άννα Κυριακίδου
Last Updated Μάρτιος 13, 2017, 07:04
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2017, 07:03