Πρακτικά αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Αποφάσεις επί θεμάτων ημερησίας διάταξης Διοικητικών Συμβουλίων Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ.Σ. Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΑΛΕΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Έκδοση 1
Last Updated Σεπτέμβριος 10, 2019, 09:39
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 25, 2017, 08:43