Πρακτικά αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Αποφάσεις επί θεμάτων ημερησίας διάταξης Διοικητικών Συμβουλίων Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ.Σ. Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΑΛΕΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Έκδοση 1
Last Updated Ιούλιος 16, 2019, 11:48
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 25, 2017, 08:43