Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες ...

URL: http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera

From the dataset abstract

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 413 θέσεις (Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2016).

Πηγή : Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 413 θέσεις

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 19, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 3 έτη πριν
ide671efd5-0dae-44d2-ac43-62e4bbad1c65
package id725e3932-57f1-4cce-8c2c-e468669507ba
revision id499e88df-a7ec-44e7-904b-0afbaad77511
stateactive