Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας έτους 2018

Ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας 2018 όπως αναρτήθηκε στην διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Last Updated Ιούνιος 18, 2018, 11:51
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 18, 2018, 11:45