Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (αυτοδύναμα & συνδιοργανώσεις) του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στα επιμέρους microsites των ΠΜΣ : http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816
Δημιουργός Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
Υπεύθυνος Συντήρησης καθ. Ιωάννης Δ. Μπουρής
Έκδοση 06/2017
Last Updated Ιούλιος 4, 2017, 10:44
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 4, 2017, 10:43