Προκηρύξεις-Διακηρύξεις ΝΠΔΔ

Περιλαμβάνει τις Προκηρύξεις-Διακηρύξεις του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ) όπως αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΝΠΔΔ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 06:06
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 11:49