ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Περιλαμβάνονται οι διαθέσιμες ηλεκτρονικά Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.e-patras.gr/web/guest/e-democracy/recruitment
Δημιουργός Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Οργάνωσης & Προτύπων
Last Updated Σεπτέμβριος 10, 2015, 09:53
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 10, 2015, 09:52