Προσδιορισμός χρήσης γης για παραχώρηση ή μίσθωση εκτάσεων γης - ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας

Ο προσδιορισμός της χρήσης γης για παραχώρηση ή μίσθωση εκτάσεων γης από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ Δημοσίου Τομέα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Μάρτιος 6, 2019, 11:37
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 5, 2018, 07:14