Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση υπηρεσιών (για υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ή για άλλους φορείς)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Last Updated Νοέμβριος 2, 2018, 11:37
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 2, 2018, 11:36