ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α-ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών στην Α/θμια Εκπ/ση κατά το σχολ. έτος 2017-2018 με στοιχεία των υπουργικών αποφάσεων πρόσληψης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Α΄ Διορισμών & Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. - Δ/νση Διορισμών & Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε & Δ.Ε. - Γεν. Δ/νση Εκαπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
Υπεύθυνος Συντήρησης Παναγιώτης Έξαρχος
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 2, 2019, 07:27
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 2, 2019, 07:25