ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β-ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών στην Β/θμια Εκπ/ση κατά το σχολ. έτος 2017-2018 με στοιχεία των υπουργικών αποφάσεων πρόσληψης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Β΄ Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Δ.Ε. - Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Β΄ Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Δ.Ε. - Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 2, 2019, 07:35
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 2, 2019, 07:33