ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Πληροφόρηση που αφορά στα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης και αντιμετώπισης αυτών. Παράκτιες Εγκαταστάσεις. Έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων - Υπουργικών Αποφάσεων - Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων - Λοιπών Κανονιστικών Πράξεων -Υπόδειγμα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.hcg.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Last Updated Μάιος 18, 2017, 08:32
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2016, 11:01