Προστασία Καταναλωτή

Παρέχονται πληροφορίες για την προστασία των καταναλωτών και μεταξύ αυτών πληροφορίες για μη ασφαλή προϊόντα σύμφωνα με το σύστημα Rapex της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.efpolis.gr
Δημιουργός Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας καταναλωτή
Υπεύθυνος Συντήρησης Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Last Updated Μάρτιος 15, 2016, 09:01
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 15, 2016, 08:59