Προϋπολογισμοί Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων

Προϋπολογισμοί Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Καμπέρη
Last Updated Ιανούαριος 2, 2020, 11:45
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2018, 12:01