ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΕΙ Α 2015 2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2015 2016 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:Δημοσιονομικά ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : Εγκριση Π/Υ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.teiath.gr/categories.php?mid=14&lang=el
Δημιουργός Δ/νση Οικονομικού/Τμήμα Προϋπολογισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης καθ. Ιωάννης Δ. Μπουρής
Έκδοση 2015
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2015, 18:25
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2015, 18:23