Χάρτης Πυκνότητας Σεισμών Κρήτης

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=d73ef0b698f648bcac90cc1b6320bf18

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatJSON
id62f8d42d-145f-4725-bc9a-63846b5f521b
package id87f2f3b5-3764-4bb6-9a42-4045d249231d
revision iddabe557b-123e-481e-94f6-9e722289dad2
stateactive