Πυρκαγιές Νομού Ρεθύμνου

Αρχεία καταχώρησης πυρκαγιών Νομού Ρεθύμνου 2012, 2013, 2014, 2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 08:26
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 7, 2016, 07:35