Ραδιοεξοπλισμός και Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός: Κοινοποιημένοι Οργανισμοί

Στο παρόν σύνολο δεδομένων διατίθενται για λόγους ιστορικότητας οι κοινοποιημένοι (διακοινωμένοι) οργανισμοί στην Ελλάδα οι οποίοι ασκούσαν τα καθήκοντα που περιγράφονται στο Αρθρο 12 του προγενέστερου ΠΔ 44/2002, σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/TelecommunicationsEquipment/organizationAnnouncement.html
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Νοέμβριος 7, 2018, 12:08
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 30, 2015, 12:42