Ποσότητα Ανακυκλώσιμων Υλικών που συγκεντρώνονται στο Δήμο Καβάλας

Κατάσταση με την μηνιαία ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών που συγκεντρώνονται στους κάδους ανακύκλωσης (μπλε κάδους και κώδωνες γυαλιού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Αλέξης Μιχαήλ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Μάρτιος 22, 2017, 12:24
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 22, 2017, 12:23