Λίστα Ινστιτούτων/Ερευνητικών Κέντρων – ΠΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Λίστα Ινστιτούτων/Ερευνητικών Κέντρων – ΠΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (http://academicid.minedu.gov.gr/)

Πεδία: Institution, Department, Address, ZipCode

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΔΕΤ Α.Ε.
Last Updated Φεβρουάριος 3, 2017, 15:04
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 3, 2017, 14:56