Σημεία Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Σημεία Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο από τον Καλλικρατικό Δήμο Χανίων - Δίκτυο CHANIA-CITYNET

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Μάιος 12, 2017, 11:15
Δημιουργήθηκε Μάιος 12, 2017, 11:14