ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Στατιστικά στοιχεία αιτήσεων εγγραφής μαθητριών/ μαθητών σε Λύκεια για το σχολ. έτος 2018-2019.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Η’ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης & Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε & Δ.Ε. - Γεν. Δ/νση Εκαπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
Υπεύθυνος Συντήρησης Αλέξανδρος Γιοχάλας
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 9, 2019, 08:29
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 9, 2019, 08:26