Στατιστικά εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων 2019

Δεδομένα (πληθυσμός) εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζεται σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ/νση Εκπαίδευσης, βαθμίδα εκπαίδευσης, τύπο σχολικής μονάδας, εργασιακή σχέση, διδακτικό ωράριο, εκπαιδευτικό κλάδο, φύλο, ηλικία κ.ο.κ. (επεξεργασία στοιχείων από το ΠΣ Myschool-23-12-2018).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Α.Δ.Ι.Ε.-ΤΜΗΜΑ Β
Υπεύθυνος Συντήρησης Τζιτζίδης Στέφανος
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 1, 2019, 12:16
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 1, 2019, 11:43