ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Στατιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης διακίνησης αλιευμάτων Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης Απριλίου 2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.okaa.gr/gr/organismos/open-data/
Δημιουργός Χρήστος Μπαταγκιώνης
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Μπαταγκιώνης
Last Updated Μάιος 25, 2018, 11:15
Δημιουργήθηκε Μάιος 25, 2018, 11:15