ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΥΛΙΔΗ
Last Updated Νοέμβριος 30, 2018, 09:59
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 30, 2015, 08:47