ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Στυλιανός Αλεξιάδης
Last Updated Ιούνιος 15, 2020, 10:07
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2015, 10:32