Ανώνυμη στατιστική επεξεργασία απο το εθνικό ...

URL: http://eeae.gr/υπηρεσίες/δοσιμέτρηση-προσωπικού/εξωτερική-δοσιμέτρηση/στατιστικά-στοιχεία

1) αριθμός των δοσιμετρούμενων εργαζομένων ανά κατηγορία και ανά χώρο εργασίας 2) αριθμός των εργαζομένων για τους οποίους καταγράφηκε δόση μεγαλύτερη από το όριο καταχώρησης (0,1 mSv) 3) Ποσοστό των εργαζομένων για τους οποίους καταγράφηκε δόση μεγαλύτερη από το όριο καταχώρησης (0,1 mSv) 4) Ο αριθμός των διανεμηθέντων δοσιμέτρων 5) Ο αριθμός των μη επιστραφέντων δοσιμέτρων 6) Η μέση ετήσια δόση 7) Η μέση ετήσια δόση ανά κατηγορία εργαζομένων και ανά χώρο εργασίας 8) H συνολική ετήσια δόση 9) Η συνολική ετήσια ανά κατηγορία εργαζομένων και ανά χώρο εργασίας 10) Μέση ετήσια δόση εργαζομένων με ιοντιζουσες ακτινοβολίες ανά επαγγελματική κατηγορία

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Αύγουστος 24, 2015
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 24, 2015
Διαμόρφωση HTML
Άδεια Άλλο (Χαρακτηριστικό)
createdπάνω από 4 έτη πριν
formatHTML
id66bf3961-54c2-4d1c-85d6-1ec5ae0d2b5f
package id56d90540-e420-4f5c-9242-de6ec1390f40
revision id89bb15d6-8390-4f37-a167-c1d00fcf33b6
stateactive