ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2019

Αφορά τα κτίρια στέγασης των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Ιδιόκτητα, Παραχωρημένα, Μισθωμένα)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Last Updated Απρίλιος 1, 2019, 12:14
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 1, 2019, 12:13