ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Last Updated Μάιος 22, 2020, 10:15
Δημιουργήθηκε Μάιος 22, 2020, 10:14