ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΟΥΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Last Updated Οκτώβριος 29, 2018, 13:11
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 29, 2018, 13:06