ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Ν.Τ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ Ν. 4024/2011 ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τούνας Γεώργιος
Last Updated Αύγουστος 18, 2016, 07:17
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 18, 2016, 07:13