ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Ν.Τ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ Ν. 4024/2011 ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τούνας Γεώργιος
Υπεύθυνος Συντήρησης g.tounas@pdm.gov.gr
Last Updated Φεβρουάριος 8, 2017, 10:27
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 10:26