Στοιχεία Εμπορικής Δημοσιότητας

URL: http://www.gge.gov.gr

From the dataset abstract

Παρέχονται πληροφορίες κατόπιν σχετικού τέλους. Υπάρχουν δεδομένα που δεν διατίθενται ελεύθερα, ανώ άλλα δίδονται ως στατιστικά στοιχεία.

Πηγή : Στοιχεία Εμπορικής Δημοσιότητας

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 15, 2016
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 15, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Δημόσιο Πεδίο)
createdπάνω από 4 έτη πριν
idbf6fa2cd-6fd2-48c6-84d7-a514437881d5
package id67d00e61-e204-40dc-86fe-51ab09ece5ff
revision id8ef9dfd1-9d7a-49e6-9540-fac7fcdf94fc
stateactive