Στοιχεία Ιδιωτικών Επενδύσεων

Ο ιστοχώρος παρέχει πληροφορίες για τις ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται με κρατική ενίσχυση από το Υπουργείο.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ependyseis.gr
Δημιουργός ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΟΔ ΑΕ
Last Updated Μάρτιος 11, 2016, 13:04
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 11, 2016, 12:52