ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=subject:%22%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%22&fq=organizationUid:%226081%22&sort=recent&wt=json

Περιλαμβάνει μηνιαία στοιχεία προϋπολογισμού όπως αναρτώνται στη διαύγεια

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 12, 2018
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatJSON
id612f58c0-de1d-4b90-a7f8-8b53f29c4340
package id73375cf6-a240-4248-a595-544e3c63a33e
position2
revision id0d785add-64c9-4bf8-abed-4a3b9bb4e1af
stateactive