Τιμές ex factory διυλιστηρίων

URL: http://gge.gov.gr/?page_id=542

From the dataset abstract

Περιέχονται στοιχεία ex factory των τιμών των διυλιστηρίω της χώρας.

Πηγή : Στοιχεία Τιμών Διυλιστηρίων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 17, 2016
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 17, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 4 έτη πριν
ide75df8db-991b-4a54-921d-8f2d9e8d9795
package ida28ed402-98bb-46f8-8856-b601e3a43046
revision id883e5686-3a8e-4b87-97eb-5afb67ac44d6
stateactive